IAGES Logo

President

Dr. Subhash Aggarwal

+91 98101 28494

[email protected]

Hon. Secretary

Hon. Treasurer

Dr. Meenakshi Sharma

+91 98107 94347

[email protected]IAGES BOARD MEMBERS LSIT : 2024-25

FIAGES BOARD

Chairman Dr. Sanjay Sonar
Co-chairman Dr. Nidhi Khandelwal
Dr. Arupabha Datta
Advisor Dr. M Kanagavel
Conveners Dr. Ashish Kanti Hira
Dr. Karan Rawat
Dr. Kuldeep Singh Ahi
Dr. Magan Mehrotra
Dr. Mayank Jain
Dr. S.K. Ajaiya Kumar
Dr. Tarun Mittal
Dr. Senthil . M

FALS Board

Chairman Dr. Manish Baijal
Co-chairman Dr. Jaydeep Palep
Dr. Vivek Bindal
Advisor Dr. Ramesh Agarwalla
Conveners
FALS Upper GI Dr. Prof. Kalaisaran
Dr. J. K. A. Jameel
Dr. Nikhil Gupta
Dr. Tarun Mittal
FALS Colorectal Dr. Deep Goel
Dr. Pradeep Jain
Dr. Laxmi Kona
FALS Hernia Dr. Ashwin Masurkar
Dr. Deepak Subramanium
Dr. Ganesh Shenoy
Dr. Jaideep Palep
Dr. Kalaivani
Dr. Madhuri Patnaik
Dr. Meenakshi Sharma
Dr. Ramesh Punjani
Dr. Sandeep Dave
Dr. Shivanshu Mishra
Dr. Sushama Surapaneni
Dr. T. Siva Kumar
Dr. Brijesh S. Dube
FALS Robotic Surgery Dr. Ashish Vashistha
Dr. Deep Goel
Dr. Randeep Wadhawan
Dr. Sreejoy Patnaik
Dr. Vishal Soni
Dr. Vivek Bindal
FALS HPB Dr. Baiju Senadhipan
Dr. Bharat Kumar Nara
Dr. Rajesh Bhojwani
FALS Oncosurgery Dr. Anil Heroor
Dr. Rudra Acharya
Dr. Somashekar
Dr. Subramaniyeshwar Rao
FALS Bariatric Surgery Dr. Aparna Ashish Deshpande
Dr. Govil Bhaskar
Dr. Mahendra Narwaria
Dr. Mohit Bhandari
Dr. Vandana Soni
FALS AWR Dr. Anil Sharma
Dr. Pramod Shinde
Dr. Ramesh Punjani
Dr. Sarfaraz ali Baig
Dr. Sumeet Shah
FALS Proctology Dr. Arindam Mukerjee
Dr. Jaya Maheshwari
Dr. Kamal Gupta
Dr. L.D. Ladukar
Dr. Neeraj Goyal
Dr. Prashant Rahate

EFIAGES BOARD

Chairman Dr. Satish Midha
Advisor Prof. B. Krishna Rau
Conveners Dr. Arunima Verma
Dr. C.R. Das
Dr. Gunabi Ram Das
Dr. Navaneethakrishnan
Dr. Pawninder Lal
Dr. Satyapriya De Sarkar

FAGIE Board

Chairman Dr. K. Govindaraj
Advisors Prof. B. Krishna Rao
Dr. S. Easwaramoorthy
Dr. Ganni Bhaskara Rao
Dr. G.V. Rao
Prof. Subhash Khanna
Dr. Sunil Kumar
Dr. Sunil Popat
Dr. T.Alam(Bangladesh)
Convenors Dr. Bhavneet Singh Bhalla
Dr. Rupjyoti Datta
Dr. T. Sivakumar

Team Trainers

Chairman Dr. Ganni Bhaskara Rao

Safe Laparoscopic Cholecystectomy skill course

Chairman Dr. Deep Goel
Chief Advisor Dr. P.K. Chowbey
Advisors Dr. Kuldeep Singh
Dr. Sayandev Das Gupta
Dr. V. Venkatesh
Convenors Dr. Brijesh S. Dube
Dr. Jyotirmoy Nayak
Dr. Madhuri Patnaik
Dr. Ranbir Singh
Dr. Madheswaran

Laparoscopic Hernia Skill course

Chairman Dr. Ramesh Punjani
Advisors Dr. Ramesh Agarwalla
Convenors Dr. Ashwin Masurkar
Dr. Ashwin Thangavelu
Dr. Ganesh Shenoy
Dr. Jignesh Gandhi
Dr. Meenakshi Sharma
Dr. Naveen Alexander
Dr. Nidhi Khandelwal
Dr. Piyush Patwa
Dr. Sarfaraz Ali Baig
Dr. Sumeet Shah

Cadaver Training Forum

Convenors Professor Jignesh Gandhi
Dr. Ganni Bhaskararao
Dr. PS Sarangi
Dr. Rahul Mahadar
Dr. Rajesh Srivastava
Dr. Sadashiv Chaudhari
Dr. Vani Vijay
Dr. Naveen Alexander
Dr. Ram Prajapati

IAGES POST GRADUATE TRAINING FORUM

Chairman Dr. M. Kanagavel
Advisor Dr. John Thanakumar
Convenors Dr. Achal Gupta CZ
Dr. Anubav Vindal NZ
Arindam Mukherjee NZ
Dr. G.D. Sharma NZ
Dr. Gunabi Ram Das EZ
Dr. Ishant Chaurisia CZ
Dr. Sameer Rege WZ
Dr. Samir Ranjan Nayak CZ
Dr. Sayandev Das Gupta
Dr. S.K. Ajaiya akumar SZ
E Newsletter/ Quarterly Dr. Sanjay Sonar
IAGES Website Dr. T.Sivakumar
IAGES Mobile App Dr. Suviraj John
Back to Top